Актаныш

Актаныш районы

18+
Общество

КАРАР

Актаныш муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы милкендә булган, өченче затларның хокукларыннан азат булган һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына бирү өчен билгеләнгән мөлкәт исемлеген раслау турында " 2016 елның 04 августындагы 08-07 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 статьясы нигезендә, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтү максатларында, Актаныш муниципаль район Советы КАРАР ИТТЕ:

 

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы милкендәге, өченче зат хокукларыннан азат ителгән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына бирү өчен билгеләнгән мөлкәт исемлегеннән 1 нче кушымта нигезендә төшереп калдырырга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында (www.Aktanysh.tatarstan.ru ) һәм «Актаныш таңнары» район газетасында бастырып чыгарырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Актаныш муниципаль районы Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитетына йөкләргә.

 

 

 

 

Актаныш муниципаль район Э.Н.Фаттахов

Советы Рәисе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы

                                                                                                                                                Актаныш муниципаль район

Реклама

Советы карарына 1 нче кушымта

 "____" ________ 2020 ел,  №_____

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы милкендәге, өченче зат хокукларыннан ирекле булган һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына бирү өчен билгеләнгән мөлкәт исемлеге

 

Объектның урнашу адресы
 

Күчемсез милек объекты

ның төре; күчемле мөлкәт

Күчемсез милек яки аның өлеше турында мәгълүмат

0

 

Кадастр номеры

Күчемсез милек объектының дәүләт кадастры белешмәләре нигезен

дә өлеше номеры

0

Исәпкә алу объектының исеме

 

Тибы (җир участокла

ры, биналар, биналар өчен мәйданнар;  озынлыгы, күләме, мәйданы, яту тирәнлеге һ.б. корылма

лар өчен; озынлыгы, күләме, мәйданы, яту тирәнлеге һ.б. проект документа

циясе нигезендә төгәллән

мәгән төзелеш объект

лары өчен)

Фактик әһәмия

те/ проектлана торган әһәмия

те (төзелеп бетмә

гән төзелеш объектлары өчен)

Үл

чәү бе

рәм

леге (мәйданы өчен-кв. м; озынлык өчен-м; ти

рән

лек өчен - м; күләме өчен-куб. м

 

Тибы: җиһазлар, машиналар, механизмнар, җайланмалар, транспорт чаралары, инвентарь, инструментлар, башкалар

Дәүләт теркәү билгесе (булганда)

Исәпкә алу объектының исеме

Маркасы, моделе

Чыгарылыш елы

Күчемсез милек объектының, шул исәптән объект урнашкан җир кишәрлегенең кадастр номеры

 

Но

меры

Тибы (кадастр, шартлы, искергән)

 

3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

ТР, Актаныш муниципаль районы, Актаныш авылы, Аэропорт ур.,

2А йорты

күчемсез милек

 

 

 

мәйданы

139,6

кв.м.

ТР, Актаныш муниципаль районының «Лачын» спорт мәктәбе" муниципаль автоном учреждениесе бинасы

 

 

 

 

 

 

 

ТР, Актаныш муниципаль районы, Иске Балтач авылы, Үзәк ур.,

25 нче йорт

күчемсез милек

 

 

 

мәйданы

111,00

кв.м.

Иске Кормаш авыл җирлеге башкарма комитетының башлангыч мәктәбе бинасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Реклама

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев